Edukacija-o-sigurnom-rukovanju-i-primjeni-pesticida

Edukacija o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

Sukladno Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN 14/14 i 115/18), te Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom o korištenju pesticida najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe, kako bi mogli nastaviti koristiti pesticide u okviru obavljanja svojih aktivnosti.
U subotu 26.6.2021. u prostorima PINS-a u Skradu održati će se izobrazba za korisnike o sigurnom rukovanju i upotrebi pesticida. Detalji u prilogu.
Prijave na info@dmdnaturalis.hr ili na 01/375-8225.