Zastupanje-na-sajmu-f.re.e-u-Munchenu

Zastupanje na sajmu f.re.e u Munchenu

Lokalna razvojna agencija Pins je partner u projektu Doživetja narave in opazovanja divjih živali/Doživljaji prirode i promatranje divljih životinja, akronim NATURE&WILDLIFE u sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvatska 2014.2020. Kao partneri projekta zaduženi smo za provedbu aktivnosti T2.3.1 Sajmovi, burze i specijalizirani događaji-sudjelovanje na specijaliziranom sajmu. Za što kvalitetniji doživljaj prekogranične destinacije želimo novi turistički proizvod pod nazivom EXPLORE THE WONDER NATURE promovirati sudjelovanjem na sajmu f.re.e. u Munchenu od 19.-23.veljače 2020. godine. Pozivamo zainteresirane turističke agencije za zastupanje na sajmu f.re.e u Munchenu da nam dostave ponudu.
Detaljno u prilogu.