Shake up Start ups


„SuSu - Shake up Start ups“ – „Pokrenimo start up-ove“ je projekt iz programa Erasmus+ čiji je koordinator Tehnološki park Kielce iz Poljske a partneri su LRA PINS iz Hrvatske, zajedno sa partnerima iz Poljske i Latvije.

SuSu projekt cilja na mladu populaciju – ljude između 18 – 30 godina iz Hrvatske, Latvije i Poljske.

Cilj projekta je promoviranje poduzetničke edukacije i socijalnog poduzetništva među mladima te internacionalizacija rada s mladima, stjecanje kompetencija i profesionalnih vještina razvojem novih i inovativnih pristupa, praksi i poticanjem širenja dobrih praksi.

Promoviranje poduzetničke edukacije i socijalnog poduzetništva od presudne je važnosti na današnjem tržištu rada. Prema podacima iz 2014. godine u 28 zemalja Europske unije nezaposlenost pogađa 5 milijuna mladih ljudi od 25 godina. Razlog tako visoke nezaposlenosti je kompleksan i uvelike povezan sa okolnostima edukacijskog sustava u kojem mladi odrastaju.

Dodatni ciljevi projekta su:
- razvijanje osnovnih i popratnih vještina (poduzetništvo, digitalne vještine i jezične kompetencije) 60 mladih ljudi iz Hrvatske, Latvije i Poljske,
- internacionalizacija i profesionalno razvijanje 12 mladih,
- jačanje digitalne integracije u radu s mladima i promoviranje pristupa otvorenim obrazovnim resursima za 150 sudionika.

U okviru projekta implementirati će se:
- studijska putovanja,
- 3 „Shake up Start up“ eventa čiji će cilj biti prenijeti rezultate i intelektualne outpute projekta,
- tečaj neformalne poduzetničke akademije za mlade projektnih partnera u Latviji.

Projekt će imati pozitivni utjecaj na samo na sudionike projekta, već i na organizacije partnere projekta, ciljne grupe i druge aktere, ne samo iz aktivnosti projekta već i iz intelektualnih outputa. S obzirom na transnacionalnost izvođenja projekta, utjecaj će biti lokalni, regionalni, nacionalni i Europski. Zahvaljujući implementaciji projekta, razviti će se organizacijske sposobnosti u vezi međunarodne suradnje, vještine grupnog rada, a također će se moći razviti i metoda neformalnog obrazovanja korištenjem ICT-a za rad s mladima i neformalno učenje.Odrađene aktivnosti


30.11.2015. - 04.12.2015.
Studijsko putovanje - Kielce (Poljska)
Na petodnevnom studijskom putovanju u Poljskoj sudjelovalo je 12 stručnjaka, po 3 iz svake partnerske organizacije.

Cilj studijskog posjeta:
Podržati diseminaciju primjera dobrih praksi i upotrijebiti iste u svrhu formiranja intelektualnog outputa. Tokom studijskog putovanja, stručnjaci iz svake partnerske organizacije dijelili su informacije, iskustva i ideje u području poduzetništva mladih, ICT-a i jezičnih vještina što je rezultiralo jačanjem suradnje među partnerima.

Program i rezultati:
Studijsko putovanje obilovalo je predavanjima uspješnih poduzetnika, projektni partneri imali su priliku upoznati Tehnološki park Kielce, posjetiti centar energetskih znanosti, odslušali su predavanja na Jan Kochanowski Fakultetu održana od strane Centra za akademske karijere i Akademskog poduzetničkog inkubatora. Sudionici su posjetili i Startup summit u Varšavi gdje je preko 800 sudionika sudjelovalo na predavanjima, radionicama i sastancima sa međunarodno priznatim stručnjacima iz područja novih tehnologija i globalnog poslovanja.
Projektni partneri iskoristili su dobivene informacije, znanja, iskustvo i ideje za izradu Intelektualnog outputa projekta te su se fokusirali na razvoj prvog predloška za priručnik Shake up Start up neformalne akademije.
15.02.2016. - 19.02.2016.
Studijsko putovanje - Riga (Latvija)
Na petodnevnom studijskom putovanju u Latviji sudjelovalo je 12 stručnjaka, po 3 iz svake partnerske organizacije.

Cilj studijskog posjeta:
Podržati diseminaciju primjera dobrih praksi i upotrijebiti iste u svrhu formiranja intelektualnog outputa i ojačati međupartnersku suradnju. Razviti metodologiju za "Start up-ove".

Program i rezultati:
Na studijskom putovanju 12 mladih stručnjaka iz Poljske, Latvije i Hrvatske radilo je na razvijanju metodologije - priručnika Shake up Start up neformalne akademije za mlade "Start up-ove". Sastanci na kojima su projektni partneri razvijali metodologiju, izmjenjivali različite metode za provođenje testiranja i planirali buduće događaje u okviru projekta odvijali su se u Europskoj kući u Rigi. Domaćini su organizirali i posjet Centru za transfer tehnologija koji se nalazi u okviru Tehnološkog fakulteta u Rigi i posjet IT Demo Centru koji se nalazi u Nacionalnoj knjižnici u Rigi. Zadnji dan studijskog putovanja projektni sastanak održan je u Goethe institutu gdje su prezentirani glavni rezultati studijskog putovanja i definirani sljedeći koraci te predloženi datumi odvijanja budućih aktivnosti.

Dogovorene daljnje aktivnosti:
IO - metodologija - lokalno testiranje izvesti će se najkasnije do 23.05.2016.
PMT sastanak - 23. - 25. 05. 2016. - Riga, Latvija
04.04.2016.
Testiranje metodologije u Srednjoj školi Delnice
Dana 04.04.2016. Lokalna razvojna agencija PINS održala je predavanja i radionice na kojima je u suradnji sa učenicima ekonomskog smjera trećeg i četvrtog razreda Srednje škole Delnice testirala Metodologiju za Startup-ove.

Predavanja i radionice koje su održane u Srednjoj školi u Delnicama uvertira su u Start up susret mladih koji će Lokalna razvojna agencija PINS sa partnerima iz Poljske i Latvije organizirati u Opatiji od 29.08. do 02.09.2016. Kroz predavanja i radionice testirali su se dijelovi ranije spomenute Metodologije na nacionalnoj razini uz pomoć 12 učenika. Na isti način Metodologija će se testirati u Željezničko tehničkoj školi u Moravicama, također uz pomoć 12 učenika. Od ukupno 24 testiranih učenika odabrati će se njih 10 sa najboljim poduzetničkim idejama koji će imati priliku te ideje dodatno usavršiti zajedno sa kolegama iz Poljske i Latvije na Startup susretu u Opatiju gdje će se i testirati cjelokupna metodologija na internacionalnoj razini. Osim što će će korisnici na Startup susretu moći usavršiti svoje ideje, imati će priliku steći nova znanja, razviti će vještine grupnog rada, raditi će na poboljšanju jezičnih i ICT vještina, imati će mogućnost networkinga, odnosno umrežavanja sa kolegama iz drugih zemalja te će na interkativan način usavršiti svoje poduzetničke vještine.

Dio metodologije koji se testirao u Delnicama odnosi se na uspostavljanje poduzeća, poslovno planiranje i prikupljanje sredstava.

Na interaktivnom predavanju učenici su se upoznali s načinima otvaranja poduzeća, početnim kapitalom koji im je potreban, prednostima i manama pojedine vrste poduzeća ali i servisom za brzu registraciju svoja poduzeća (hitro.hr).

Osim toga, učenici su imali priliku obogatiti svoja znanja iz područja poslovnog planiranja te su upoznati sa konceptom Lean Startup Canvasa, strateškog i poduzetničkog alata koji predstavlja pojednostavljeni poslovni plan prilagođen Startup-ovima. Lean Startup Canvas nalazi se na A4 papiru i omogućava poduzetnicima da na jednom mjestu koncipiraju ciljeve, ključne aktivnosti, probleme, tržišne i korisničke segmente, kanale tokova do korisnika te strukturu troškova i prihoda. Lean Canvas se sastoji od ukupno 9 polja koja opisuju cjelokupni poslovni model Startup-a. Učenici su na satu ispunili Lean Canvas, svatko za svoju poduzetničku ideju, odnosno imaginarni Startup, a dobili su zadatak da ga dodatno razrade i usavrše kod kuće. Onaj tko napravi najbolji model, otići će na Startup susret u Opatiju.

Naposljetku su učenicima predstavljeni modeli financiranja Startup-ova, s posebnim naglaskom na relativno nove načine financiranja preko crowdfunding servisa i poslovnih anđela. (CRANE.hr)
08.04.2016.
Testiranje metodologije u Srednjoj školi Moravice
Dana 08. travnja Lokalna razvojna agencija PINS održala je predavanja i radionice na kojima je u suradnji sa petnaestero učenika ekonomskog smjera trećeg i četvrtog razreda Srednje škole Moravice testirala Metodologiju za Startup-ove. Navedena metodologija nastala je u okviru Shake up Start ups (SuSu) projekta iz programa Erasmus+, a razvili su je mladi stručnjaci iz Poljske, Latvije i Hrvatske.

Cilj održanih predavanja bila je promocija poduzetništva među mladima i poticanje mladih da počnu razmišljati i djelovati u smjeru mladih poduzetnika.

Predavanja i radionice koje su održane u Srednjoj školi u Moravicama uvertira su u Start up susret mladih koji će Lokalna razvojna agencija PINS sa partnerima iz Poljske i Latvije organizirati od 29.08. do 02.09.2016. Kroz predavanja i radionice testirali su se dijelovi ranije spomenute Metodologije na nacionalnoj razini uz pomoć 15 učenika. Od ukupno 27 testiranih učenika odabrati će se njih 10 sa najboljim poduzetničkim idejama koji će imati priliku te ideje dodatno usavršiti zajedno sa kolegama iz Poljske i Latvije na Startup susretu krajem kolovoza ove godine gdje će se i testirati cjelokupna metodologija na internacionalnoj razini. Osim što će će korisnici na Startup susretu moći usavršiti svoje ideje, imati će priliku steći nova znanja, razviti će vještine grupnog rada, raditi će na poboljšanju jezičnih i ICT vještina, imati će mogućnost networkinga, odnosno umrežavanja sa kolegama iz drugih zemalja te će na interkativan način usavršiti svoje poduzetničke vještine.

SADRŽAJ METODOLOGIJE TESTIRAN U MORAVICAMA

Dio metodologije koji se testirao u Moravicama odnosi se na uspostavljanje poduzeća, poslovno planiranje i prikupljanje sredstava.

Predavači su se najprije upoznali sa učenicima i njihovim poduzetničkim idejama. Najviše učenika izjasnilo se da želi otvoriti poduzeće iz područja ugostiteljstva i turizma, a nekolicina je imala ideje iz područja socijalnog poduzetništva. Njihov način razmišljanja i želja da pomognu lokalnoj zajednici i stanovnicima - svojim sumještanima, za svaku je pohvalu.

Na interaktivnom predavanju učenici su se upoznali s načinima otvaranja poduzeća, početnim kapitalom koji im je potreban, prednostima i manama pojedine vrste poduzeća ali i servisom za brzu registraciju svoja poduzeća (hitro.hr).

Osim toga, učenici su imali priliku obogatiti svoja znanja iz područja poslovnog planiranja te su upoznati sa konceptom Lean Startup Canvasa, strateškog i poduzetničkog alata koji predstavlja pojednostavljeni poslovni plan prilagođen Startup-ovima. Lean Startup Canvas nalazi se na A4 papiru i omogućava poduzetnicima da na jednom mjestu koncipiraju ciljeve, ključne aktivnosti, probleme, tržišne i korisničke segmente, kanale tokova do korisnika te strukturu troškova i prihoda. Lean Canvas se sastoji od ukupno 9 polja koja opisuju cjelokupni poslovni model Startup-a. Učenici su na satu ispunili Lean Canvas, svatko za svoju poduzetničku ideju, odnosno svoj Startup, a dobili su zadatak da ga dodatno razrade i usavrše kod kuće. Onaj tko napravi najbolji model, otići će na Startup susret krajem kolovoza.

Naposljetku su učenicima predstavljeni modeli financiranja Startup-ova, s posebnim naglaskom na relativno nove načine financiranja preko crowdfunding servisa i poslovnih anđela. (CRANE.hr)

ZAKLJUČAK

Testiranjem Metodologije ostvaren je cilj poticanja poduzetništva i socijalne edukacije među mladima. Mladi imaju dobre i kreativne ideje, ali potreban im je netko da ih potakne i pomogne im u ranim fazama poslovanja. Zato su učenici tijekom predavanja upoznati i sa Lokalnom razvojnom agencijom PINS, poduzetničkom potpornom institucijom koja djeluje na njihovom području i može im biti od velike pomoći prilikom pokretanja i vođenja svoga poslovanja.

Testiranje je bilo vrlo korisno - i za učenike i za predavače - djelatnike LRA PINS. Učenici su dobili nova znanja i vještine, povećana im je razina poduzetničke svijesti i potaknuti su da pokrenu vlastito poduzeće, a predavači su imali priliku upoznati učenike - potencijalne buduće poduzetnike i suradnike.

PROJEKTNA AKTIVNOST C3 - BLENDED MOBILITY (NAJAVA)
Naredna aktivnost projekta biti će održana u Zadru od 29.08-02.09.2016. godine pod nazivom Blended mobility of Young people. Svi zainteresirani mladi do 29 godina sa poduzetničkom idejom mogu se javiti u PINS putem e-maila kako bi sudjelovali na aktivnosti edukacije i umrežavanja mladih iz Poljske, Latvije i Hrvatske. Svi troškovi sudjelovanja na ovoj aktivnosti biti će pokriveni iz projekta SuSu. Više detalja možete dobiti putem e-maila: pins@ri.t-com.hr ili na broj telefona 051 820 045.
29.08.-02.09.2016.
Blended mobility (Zadar)
Od 29.08. do 02.09.2016. godine održala se C3 aktivnost - Blended mobiliy of young people. Na susretu je sudjelovalo 30 mladih ljudi iz Poljske, Hrvatske i Latvije.

Susret mladih održan je u Zadru, u prostorima COIN-a. Coworking Zadar je mjesto za poticanje poduzetništva koje razvija socijalnu infrastrukrturu odnosno coworking zajednicu korisnika koji, premda neovisni u obavljanju svojih poslova, lako stupaju u interakciju i obavljaju poslovnu suradnju. Postojanje coworkinga znatno olakšava pokretanje vlastitog posla, posebice za Stat upove, stoga su sam boravak i rad u prostoru ovakvog koncepta bili izuzetno korisni za mlade polaznike neformalne akademije.

Petodnevni susret polaznicima neformalne akademije omogućio je sudjelovanje na raznim aktivnostima, stjecanje novih znanja, razvijanje vještina grupnog rada, poboljšanje jezičnih i ICT vještina, networking, odnosno umrežavanje sa kolegama iz drugih zemalja te poticanje poduzetničkih vještina na interaktivan i zabavan način.

Navedeno je ostvareno kroz radionice, interaktivna predavanja, grupni rad, te networking. Na početku susreta, polaznici neformalne akademije iznijeli su prijedloge svojih poslovnih ideja nakon čega su zajedničkim glasanjem odabrali 4 najbolje na kojima će raditi i dodatno ih razvijati ostatak susreta. Sukladno navedenom, polaznici su podijeljeni u 4 internacionalne grupe u kojima su razvijali svoje poslovne ideje koristeći se informacijama dobivenih od strane mladih stručnjaka kroz predavanja o poslovnom planiranju, prikupljanju sredstava, poduzetničkim potpornim institucijama, risk menadžmentu, analizi tržišta, marketingu, odnosima s kupcima, intelektualnom vlasništvu i drugim korisnim temama. Predavanja su bila interaktivna uz veliku količinu grupnog rada, a LRA PINS polaznicima je omogućila i sudjelovanje na Webinaru pod vodstvom stručnjaka iz Chicaga gdje je predstavljeno Kickstarter iskustvo mladih vlasnika Start upa „DropCach“. Otvori poveznicu (KickStarter)

Na kraju susreta, polaznici podijeljeni u 4 grupe predstavili su svoje Start upove, koje su razradili do te mjere da su imali poslovni plan, marketing plan, logo a neki od njih i web stranicu. Uz mnogo rada na svojim poslovnim idejama, polaznici su organizirali i interkulturalnu večer gdje su predstavili svoju kulturu i običaje kolegama iz drugih zemalja. Tijekom cijelog susreta mladi su intenzivno radili na razvijanju svojih jezičnih, poduzetničkih i ICT kompetencija.