Korisne informacijeEU fondovi

EU fondovi su jedinstvena prilika da svatko s vizijom i idejom, na nizu područja kao što su održivi razvoj, poljoprivreda, obrazovanje, proizvodnja i inovacije, ostvari svoj potencijal te uspješnim korištenjem sredstava Hrvatskoj osigura bolju budućnost.Tko ima pravo na korištenje EU fondova

Pravo na dobivanje novca iz EU fondova imaju sve vrste organizacija iz javnog, privatnog i civilnog sektora, ali i građani pojedinci te njihove inicijative. Tu ubrajamo fizičke osobe, mala i srednja podzueća (tvrtke, obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva), fakultete i ostale obrazovne institucije, općine, županije i ostale. Svaki raspisani natječaj definira tko se na njega može prijaviti.Kako PINS može pomoći klijentima da dođu do sredstava iz EU i drugih fondova

Pins d.o.o. svojim klijentima pomaže u izradi projekta za bespovratna sredstva iz EU fondova na način da nudi potpunu uslugu pripreme projekta, izrade prijave i izrade svih pratećih dokumenata te upravljanje projektima financiranim iz EU (kao i iz domaćih fondova) i to po sistemu "SVE NA JEDNOM MJESTU". Izrada projekta često podrazumijeva vrlo zahtjevnu dokumentaciju, te zahtjeva određeno znanje i iskustvo, stoga nam se obratite s povjerenjem kako bismo Vam omogućili da ostvarite bespovratna sredstva iz EU ili domaćih fondova.

Pins će Vam pomoći u cjelokupnom procesu - od ideje do uspjeha - u osmišljavanju projekta, pronalasku natječaja za prijavu, izradi nacrta dokumenata te prijavi na natječaj i izradi dokumenata koji su potrebni uz prijavu, a to su najčešće:
- projektni sažetak
- poslovni plan
- investicijska studija ili studija izvodljivosti.Osmišljavanje projekta

Poduzetnici, mladi, udruge javne ustanove... Imate ideju za projekt ili znate u što želi uložiti financijska sredstva. Sredstva na natječajima se dodjeljuju za osmišljene projekte. Potrebno je ideju ili potrebu pretvoriti u projekt kojeg je moguće prezentirati onome tko dodjeljuje novac.

U PINS-u Vam pomažemo da svoju ideju pretvorite u projekt koji ima razrađene ciljeve, aktivnosti, proračun i rizike provedbe.Pronalaženje natječaja za prijavu

Sve natječaje za dodjelu bespovratnih potpora iz EU strukturnih i investicijskih fondova, kao i one putem kojih se dodjeljuju potpore iz državnog i lokalnih proračuna, raspisuju ugovorna tijela u Hrvatskoj.

Sredstva EU dodjeljuju se i kroz programe kojima se financiraju pojedina područja kao što su malo i srednje poduzetništvo, inovacije, obrazovanje. Natječaje za dodjelu ovih sredstava raspisuju tijela Europske unije, te se za njih prijavitelji iz Hrvatske natječu zajedno s prijaviteljima iz ostalih zemalja članica. U ovakvim projektima uglavnom je potrebno imati partnere iz drugih zemalja.Svaki natječaj definira:
- tko se može prijaviti
- kakve vrste projekata je moguće prijaviti
- koje aktivnosti i troškovi su prihvatljivi za financiranje
- koji je postotak sufinanciranja projekta.


PINS ima široku mrežu partnera u Europi, te za Vas može pronaći partnere za Vašu projektnu ideju.

Nakon što se upoznamo s Vašim poslovanjem, idejama i potrebama, pomoći ćemo Vam pronaći natječaj sukladno Vašim potrebama kako ne biste nepotrebno trošili vrijeme i novac na pripremu za natječaje na koje se uopće ne možete prijaviti ili na kojima je vrlo mala vjerojatnost ostvarivanja potpore.

Za sve informacije obratite nam se osobno ili putem nekog od brojeva telefona!Izrada nacrta dokumenata
Sredstva koja su na pojedinom natječaju dostupna su uvijek ograničena. Za kvalitetnu pripremu projekta potrebno je vrijeme i znanje.

Ukoliko ste sigurni da nešto želite realizirati, najbolje je pripremiti projekt, osigurati izvore financiranja, te biti spreman za prijavu na budući natječaj.

Nakon što nam klijent izloži svoju potrebu odnosno ideju, u pripremi projekta obrađujemo sve elemente koji su najčešće sastavni dio prijave na natječaj: identificiranje ciljeva i rezultata projekta, analiza rizika, identificiranje ključnih aktivnosti za provedbu projekta, vremenski okvir provođenja projekta i izračun troškova projekta. U ovoj se fazi izrađuju i poslovni plan i/ili investicijska studija i/ili studija izvodljivosti, a koji su neophodni za financiranje većih projekata.

Projekt pripremljen na prethodno opisan način moguće je u kratkom roku prilagoditi zahtjevima prijavne dokumentacije konkretnog natječaja.

Prijava projekta
Projekt koji se prijavljuje na određeni raspisani natječaj prezentira se kroz niz dokumenata čija je forma i sadržaj također određena samim natječajem. Za prijavu je najčešće potreban jedan, dva ili sva tri sljedeća dokumenta:

Projektni sažetak
Opisuje ciljeve projekta, utjecaj na ciljane skupine – dionike, aktivnosti provođenja, ljudske resurse potrebne za provedbu, preduvjete za realizaciju, izvore sredstava, rizike provođenja, proračun i isplativost.

Poslovni plan
U prijavama na natječaje za dodjelu bespovratnih potpora za poduzeća poslovni plan je sastavni dio tražene dokumentacije. Ovaj dokument omogućuje procjenu stabilnosti ukupnog poslovanja prijavitelja koja je jedan od ključnih čimbenika održivosti rezultata i ciljeva projekta.

Investicijska studija ili studija izvodljivosti
Jedan od ova dva dokumenta najčešće je potreban kod prijava relativno većih projekata za dodjelu bespovratnih potpora iz EU fondova. U njemu će biti podrobnije opisani učinci, troškovi i koristi projekta nego što je to slučaj u projektnom sažetku.

Ukoliko je prije prijave napravljena priprema projekta, tada se priprema ovih dokumenata svodi na njihovo eventualno prilagođavanje specifičnim zahtjevima forme propisanih konkretnim natječajem.

Prijava na natječaj za dodjelu bespovratnih također obuhvaća i popunjavanje niza dodatnih obrazaca i prikupljanje niza dokumenata.

Naša usluga u dokumentiranju prijave u skladu s formom propisanom natječajem se sastoji od pripreme projekta i izrade svih dokumenata prijave.

Upravljanje projektom i izvještavanje
Obveze određuju način korištenja bespovratnih sredstava i izvještavanje o provođenju projekta. Primjerice, jedna od obveza prilikom provođenja projekata sufinanciranih iz EU fondova je i provođenje procesa pojednostavljene javne nabave za određene iznose za prijavitelje koji inače nisu obveznici javne nabave (poduzetnici).

Obveze izvještavanja o projektu su regulirane potpisanim ugovorom. Najčešće je potrebno kvartalno izvještavanje, nakon završetka projekta, a ponekad i nekoliko godina nakon njegovog završetka kako bi se utvrdilo jesu li ostvareni ciljevi zbog kojih je projekt ostvario sufinanciranje iz EU fondova.

Pomažemo Vam pri upravljanju realizacijom projekta u dijelu osiguravanja sukladnosti s odredbama ugovora i natječaja po kojem je bespovratna potpora dodijeljena te za Vas izrađujemo sve izvještaje.

Molimo Vas da pogledate naše reference i proučite naše realizirane projekte te nam se javite kako bismo zajedno ostvarili Vašu ideju i pomogli u unapređenju Vašeg poslovanja.
Dodatne informacije
Na sljedećim linkovima nalaze se informacije o otvaranju obrta, trgovačkog društva ili OPG-a. Ukoliko ne znate što otvoriti ili imate bilo kakvih nejasnoća oko otvaranja, mi smo tu da Vas savjetujemo i pojasnimo sve nedoumice. Obratite nam se s povjerenjem.Kontaktirajte nas kako bismo zajedno ostvarili Vašu ideju i pomogli Vam u unapređenju Vašeg poslovanja!